TDDS marka ürünümüz dünyada ilk tek yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesinden İLETKENLİK RAPORU, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (TURKAK Onaylı Laboratuvar) ÇEVRE DEĞERLENDİRME RAPORU, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan RADYOAKTİVİTE RAPORU bulunmaktadır.

Topraklama Direnç Düşürücü Sıvı (TDDS) Özellikleri

 • Toprak yapısına (+) yükte iletken ve yarı iletken yükleri vererek toprağın absorbe etmesini sağlar. ve böylece bol (-) yüklü yapısı kil olan toprak (+) yükle iletken hale gelmesini sağlar.
 • Toprak tek başına iletken özelliğini ancak (+) ve (-) yük dengesi ile sağlayabilir.
 • Toprak iletkenliği olmayan yapılar sadece (-) yükle yüklüdür.
 • Toprağın yapısına girdiği için yıllarca topraklama direncinin düşük kalması sağlar.
 • Toprağın iletkenlik katsayısını artırarak toprağın direncini düşürür.
 • Toprağın yapısına (+) yükleri artırdığı için yağan yağmur ve yeraltı suları bu yükü toprağın bünyesinden alamaz.Ancak kimyasal bir işlem le alınabilinir.Buda çok uzun yıllarca orada kalacağını ispatlar.
 • Toprakta bulunan diğer yabancı maddeler ile reaksiyona girmez.
 • Topraklama sisteminde bakır,galvaniz,demir gibi malzemelerle korozyon oluşturmaz.
 • Çevreye zarar vermez.
 • Yanıcı, yakıcı yada parlayıcı bir madde değildir.
 • Sıvı olduğu için kullanım kolaylığı sağlar iş gücünü azaltır.
 • Kısa sürede megerde direnç değerini görürsünüz.

10 LT. AMBALAJLARDADIR.

Elektriksel iletkenlik ve Toprak Ekstraktı

Toprak ekstraktı genelde, (+) (-) yük katyon ve anyon  konsantrasyonu ile Elektriksel iletkenlik (EC) değeri arasındaki sıkı ilişkiden ötürü  toprak ekstraktında Elektriksel İletkenlik değeri olarak ölçülür (ECe). Topraktan elde edilen çözeltiden (toprak suyu) laboratuarda yada doğrudan arazide elektriksel iletkenlik ölçümü şeklinde yapılabilir (ECw). Bunun yanında daha kolay olarak doğrudan saturasyon çamurundan ölçülebilir (ECp), yada “bulk” toprakta, toprak anlık elektriksel iletkenlik değeri olarak da, ilgili yöntem ve teknikler kullanılarak (ECa)ölçülebilmektedir. Bu son değinilen teknik ile topraktan örnekleme yapmak zorunda olmadan ve hızlı olarak konsantrasyon belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu amaçla toprağa yerleştirilmiş elektrik probları yardımıyla yada uzaktan ölçüm yapabilen elektromagnetik indüksiyon (EM) cihazları kullanılarak yapılabilir. Burada değinilen ECa ölçüm cihazları, diğer sulu çözeltilerde ölçüm yapabilen cihaz ve ekipmanlara göre çok daha pahalıdırlar.

Birim olarak 25 0C referans sıcaklıkta decisiemens/m (dS/m) kullanılır. Hala kullanılmakta olan eski birim değeri milimhos/cm ise matematik değer olarak dS/m’ ye eşdeğerdir. Bir çözeltinin (+) yük konsantrasyonu ise g/l, mg/l, ppm, yada meq/l olarak belirtilebilir. Miliekivalan değeri; bir iyonun yada bileşiğin 1 mg hidrojenle yer değiştirebilen kısmının mg olarak ağırlığıdır ve atom yada molekül ağırlığının tesir değerliğine bölünmesine eşittir.

 

Değişebilir R+ ve S+ yükleri TDDS (R + ve S + yüklerinden oluşur)

Toprağın katı parçacıkları negatif (-) yüzey yüküne sahiptirler. Bu (-) yükün büyüklüğü  toprakta bulunan kil minerallerinin tipine bağlı olduğu kadar, toprakta bulunan kil minerallerinin ve organik maddenin varlığına da bağlıdır. Elektriksel olarak yüzeylerin nötralizasyonu ise bazı katyonlar (örneğin, Ca+2, Mg+2 , Na+, K+ , ve H+ iyonları) tarafından sağlanır.  Bu katyonlar adsorbe edilirler ve karşılıklı olarak yer değiştirebilir yada değişebilir özelliktedirler. Örneğin toprağa Ca+2 içeren bir çözelti eklendiğinde adsorbe edilen Ca+2 toplamı, diğer katyonlar ile eşdeğer toplama ulaşıncaya kadar artar. Aynı şekilde R  ve S+  içeren bir çözelti eklenmesi ile de adsorbe edilen R+ ve S+ miktarı artacaktır. Pek çok toprakta Ca+2 diğer iyonlara oranla daha fazla miktarda adsorbe edilmiş durumdadır. Ancak, TDDS  etkisinde kalmış topraklarda, değişebilir R+ ve S + değeri büyük toplamlara ulaşabilir.

TDDSAR Absorbsiyon Oranı Nasıl Hesaplanır?

TDDS ABSORBSİYON ORANI (TDDSAR) olarak belirtilmiştir.TDDSAR  toprak ekstraktlarındaki R+ ve S+  katyonlarının, topraktaki katyon (+)  yük değişim reaksiyonlarındaki göreceli aktivitesini tanımlayan orandır. R+ ve S+, Ca++, Mg++ değerleri meq/kg toprakta olmak üzere;

 

formülü ile ifade edilir.  Formülden anlaşılacağı gibi R+ ve S+ oranı arttıkça TDDSAR değeri büyür.  Ca++ ve/veya Mg++ oranı arttıkça TDDSAR değeri küçülür.

 

TDDSAR değeri büyüdükçe yağmur suyunun  toprak içine geçişi (infiltrasyonu) azalır.Topraklama yapılan topraklarda TDDSAR DEĞERİ ( 20-40) değerine yaklaştığından artık toprak yağmur,kar veya yer altı suları ile etkileşmez ve ömür boyu iletkenlik sağlanmış olur.

İLETİŞİME GEÇ

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

LOKASYON

Sanayi Mh. İzmit Sanayi Sitesi 3. Cd. No: 201/1
İZMİT/KOCAELİ

TELEFON

+90 262 335 31 10

+90 507 991 28 80

+90 530 044 83 47

E-POSTA

info@guneymuhendislik.com

Projeniz varsa tek yapmanız gereken bizlere iletmeniz

Projelerinizi bizlere iletin, bizler sizlere inceleyip geri dönüş sağlayalım.

  Please prove you are human by selecting the Heart.

  FACEBOOK

  Güney Mühendislik

  INSTAGRAM

  @guneymuhendislik